Η
ΟΜΑ
ΔΑ

Η ομάδα συμπληρώνεται από έναν μεγάλο αριθμό εξωτερικών συνεργατών,  αρχιτεκτόνων, αρχιτεκτόνων εσωτερικής διακόσμησης, πολιτικών μηχανικών, μηχανολόγων μηχανικών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων κ.α.