Κατοικίες στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, περιοχή Αλμυρός, Ελλάδα.